Vi hjælper med ekspropriation|vandløbsloven|miljølovgivning|rådgivning

Planloven og ekspropriation
Ekspropriation

Sagkyndig bistand i forbindelse med ekspropriationer både vedr. Statens Ekspropriationer og Kommunale ekspropriationer. Princippet er for rådgivningen er: Mindst mulig gene, fuldstændig og størst mulig erstatning. Der gives også rådgivning i forbindelse med diverse landsaftaler på ekspropriationsområdet.Vandløbsloven

Bistand i forbindelse med vandløb og vandløbsregulativer, reguleringsager i forhold til kommuner. Alt omkring Vandløbsloven regler og forhold.Natur- og Miljølovgivning

Bistand i forbindelse med miljølovgivningen særligt i forhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven, adgang etc. Erstatningsfri regulering i det åbne land i forbindelse med vandplaner og udpegninger og registreringer.

Om os


Rådgivningen bygger på rådgiver med mange års erfaring som rådgiver på områderne. Der gives kun rådgivning til lodsejere, som ejer jord. Der ydes ikke rådgivning til offentlige myndigheder. Vi er lodsejerens repræsentant og kun dette. Er der brug for samarbejde med andre i sager har vi kontakt til både advokater, hydrologer og biologer.

Ejendomsretten IVS er et selskab stiftet af Claus S. Madsen, Cand. Agro med formålet at give optimal rådgivning på de nævnte områder. Området er et specialområde, som kræver stor viden, erfaring og indsigt i diverse lovgivninger det kan vi tilbyde. Områder som f.eks. advokater ikke beskæftiger sig særligt meget med.

Læs mere

Besøg osAnemonevej 6,
3650 Ølstykke