Planloven og ekspropriation

Ejendomsretten er ukrænkelig


Ekspropriation

Sagkyndig bistand i forbindelse med ekspropriationer både vedr. Statens Ekspropriationer og Kommunale ekspropriationer. Princippet er for rådgivningen er: Mindst mulig gene, fuldstændig og størst mulig erstatning. Der gives også rådgivning i forbindelse med diverse landsaftaler på ekspropriationsområdet.Vandløbsloven

Bistand i forbindelse med vandløb og vandløbsregulativer, reguleringsager i forhold til kommuner. Alt omkring Vandløbsloven regler og forhold.Natur- og Miljølovgivning

Bistand i forbindelse med miljølovgivningen særligt i forhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven, adgang etc. Erstatningsfri regulering i det åbne land i forbindelse med vandplaner og udpegninger og registreringer.